Giáo phận Đà Nẵng: Thư mục vụ Mùa Vọng 2021

02/12/2021


THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG – NĂM PHỤNG VỤ 2021-2022

Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2021

Kính gửiQuý Linh Mục, Phó tế, Tu sĩ, Chủng Sinh, Quý Chức việc và Cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng.

Quý Cha và anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến,

Cùng với toàn thể Hội Thánh, hôm nay, chúng ta bước vào một Năm Phụng Vụ mới, khởi đầu với Chúa Nhật I Mùa Vọng. Như chúng ta biết, Mùa Vọng vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến với loài người lần thứ nhất, vừa là mùa mời gọi các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.

Cử hành Mùa Vọng năm nay giữa một bối cảnh vẫn đang còn quá nhiều điều ngổn ngang, lo lắng vì dịch bệnh và những hệ lụy của nó, càng thôi thúc người tín hữu chúng ta biết khám phá dấu chỉ của thời đại và sống tâm tình sám hối thật lòng, thể hiện cách cụ thể qua một đời sống hoán cải trong đức tin và yêu thương, liên đới đối với mọi người. Lời trong sách ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm nơi Gioan Tẩy Giả một lần nữa vang lên bên tai chúng ta: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6).

Quả thật, thưa anh chị em, giữa những lo âu và khó khăn trong cuộc sống hôm nay, người tín hữu chúng ta chỉ còn biết đặt niềm tin tưởng và cậy trông vào ơn cứu độ của Thiên Chúa, Đấng toàn năng vẫn đang điều khiển lịch sử loài người chúng ta. Lịch sử ấy cho thấy rằng, tất cả con người đều chia sẻ cùng một sự sống của Đấng Tạo Hóa là Thiên Chúa; tất cả chúng ta cùng ở trên một con thuyền có Thiên Chúa là tài công; tất cả chúng ta đang cùng nhau tiến về cùng đích là cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc.

Chính trong nhãn quan ấy mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể Hội Thánh tái khám phá và sống tinh thần hiệp hành, tức là mọi người cùng nhau bước đi trên một hành trình trong tinh thần hiệp thông, tham gia, để thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng cho con người thời đại hôm nay. “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ” chính là chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI, mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gợi lên và muốn mọi thành phần Dân Chúa suy tư, góp ý và thực hành. Theo Đức Thánh Cha, “con đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Hội Thánh của thiên niên kỷ thứ ba”, là bản chất của Hội Thánh Chúa Kitô.

Ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta, cùng với toàn thể Hội Thánh Việt Nam, cũng khai mạc con đường hiệp hành cấp Giáo phận, tiến trình đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Giáo phận sẽ tổ chức những cuộc gặp gỡ, hội thảo và lắng nghe ý kiến của tất cả mọi thành phần Dân Chúa, cùng với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để cùng nhau phân định ý Chúa, cùng nhau vạch ra những con đường mới cho sứ vụ loan báo Tin Mừng, xây dựng Nước Thiên Chúa. Hơn lúc nào hết, giữa bối cảnh hôm nay, chúng ta được mời gọi đoàn kết, hiệp thông và cộng tác cùng nhau để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.

Cầu chúc quý Cha và anh chị em sống Mùa Vọng trong tinh thần hoán cải nội tâm, luôn được bình an và dồi dào ân sủng hầu có thể làm triển nở sự hiệp thông và tích cực tham gia mọi hoạt động của Hội Thánh, để tất cả chúng ta trở nên những chứng nhân loan báo tình thương của Thiên Chúa dành cho con người qua mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể để cứu độ nhân loại.

Giám mục của Anh Chị Em

(đã ấn ký)

+Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

 

Nguồn: giaophandanang.org (25.11.2021)

LỊCH PHỤNG VỤ