Câu chuyện truyền giáo của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

24/10/2019

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Câu chuyện truyền giáo của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long kể về một câu chuyện trên hành trình truyền giáo của ngài. Người ta sợ "phong long tử", còn Đức cha là "An phong long".


Văn Yên, SJ

Nguồn: Vatican News  

LỊCH PHỤNG VỤ