Bản Đính chính Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh

03/06/2010

Bản Đính chính Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh


Bản Đính chính

 

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh

Giáo Hội tại Việt Nam: Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ

 

 

Trong Tập sách “Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh – Giáo Hội tại Việt Nam: Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ” đã được đăng tải trên trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) và được Ban Tổ chức Năm Thánh 2010 phát hành, có một số chi tiết không đúng. Xin gửi đến quý độc giả Bản Đính chính sau đây cùng với lời xin lỗi vì những sơ suất trong việc biên tập. Riêng trang WHĐ đã sửa lại các lỗi này và đã tải lên bản mới tại địa chỉ: http://hdgmvietnam.org/tai-lieu-hoc-hoi-trong-nam-thanh-toan-tap/1719.83.6.aspx

 

Ban Tổ chức Năm Thánh 2010

 

 

 

Trang

Dòng

Đã in

Sửa lại

9

5,6,7,8 dl (từ dưới lên)

hơn 400 năm

gần 500 năm

10

12

De Santa Cruz

Da Santa Cruz

 

19

Ordonez

Ordoñez

11

9

Gioan Kim

Gioakim

 

10

thơ văn

thơ vãn

 

12

Thơ văn

Thơ vãn

 

8 dl

Lu-y-Đoan

Lu-y Đoan

 

2 dl

1630); (tại

1630; tại

12

9

 

(thêm vào cuối dòng): Ngày 05-03-2000 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Thầy Anrê Phú Yên lên bậc Chân phước.

16

14 và 17

Phalô

Phaolô

19

7

vác các thánh

và các thánh

20

13 dl

thầy già Mai, lão Bạng

thầy già Mai Lão Bạng

 

12 dl

Đầu Quang Lĩnh

Đậu Quang Lĩnh

 

5 dl

Tiền Hải, Kim Sơn, Thái Bình

Tiền Hải, Thái Bình và Kim Sơn, Ninh Bình

21

7 dl

(20)

(bỏ)

 

1 dl

(21)

(bỏ)

22

2

(22)

(bỏ)

 

12 dl

Vinh (1864)

Vinh (1846)

 

11 dl

Bắc Ninh (1833)

Bắc Ninh (1883)

26

14 dl

năm địa phận

sáu địa phận

 

12 dl

Bà – Rịa

Bà Rịa

 

10 dl

Tính đến tháng 6-1992, Việt Nam đã có tất cả 67 giám mục (32 vị đã được Chúa gọi về)

Không kể 3 giám mục ở hải ngoại, đến tháng 5 năm 2010 đã có 104 giám mục Việt Nam.

 


LỊCH PHỤNG VỤ