( TRỰC TIẾP ) THÁNH LỄ TẠ ƠN Kỷ Niệm 6 Năm Giám Mục - Đức Cha Chính GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO - 05/04/2019

04/04/2019


LỊCH PHỤNG VỤ