Chủng Viện Giáo Tỉnh Hà Nội

Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

Mùa chay và chay tịnh

Mùa Chay bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro. Khi cúi đầu nhận lãnh những hạt tro, ta không chỉ biểu lộ hành vi sám hối, nhưng còn là dịp ...

Vác thập giá mình hằng ngày (27.02.2020 – Thứ Năm sau Lễ Tro)

Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào ...

Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo nỗ lực trong các hoạt động mới

Mỗi người nam, người nữ, mỗi trẻ em từ khi sinh ra đều có một ơn gọi. Kinh nghiệm mà các em nhi đồng và thiếu niên sống với các đề xuất của Hội Nhi đồng Truyền giáo có thể khơi dậy trong tâm hồn các em tinh thần sẵn sàng dành trọn cuộc đời dấn thân phục vụ Chúa Giêsu và Vương quốc Thiên Chúa.
LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT