Video - Sứ Điệp Giáng Sinh 2019 - Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

24/12/2019

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Video - Sứ Điệp Giáng Sinh 2019 - Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn ThiênLỊCH PHỤNG VỤ