Video Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên: Nên thánh đối với người cao tuổi

03/03/2020


VIDEO

Video Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên: Nên thánh đối với người cao tuổi


Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

LỊCH PHỤNG VỤ