VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT:
CHƯƠNG TRÌNH GÕ CỬA HIỆP HÀNH

Vatican News Tiếng Việt

Từ ngày 22.02.2023, Vatican News Tiếng Việt thực hiện chuyên mục Gõ Cửa Hiệp Hành để trình bày về Thượng Hội Đồng cũng như về Lối Sống Hiệp Hành của Giáo Hội. Sau đây là các chương trình đã phát:

(Cập nhật ngày 17.11.2023, còn cập nhật)

Lắng nghe & Bàn tròn - Phỏng vấn ĐHY Bộ trưởng M. CzernyPhỏng vấn Sơ Natalie Becquart, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng


Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng (2): Những hoàn cảnh cụ thể và niềm hy vọngTài liệu làm việc Thượng Hội đồng (1): Chặng đường đã đi quaPhỏng vấn Đức Hồng y Bộ trưởng, Michael Czerny, SJ, về Giáo Hội hiệp hànhHiệp hành dưới góc nhìn Kinh Thánh, Giáo sử, Đời sống Thánh hiến, Thánh nhạcGiấc mơ Hiệp hành bị đổ vỡƯớc mơ của Chúa về một nhân loại hiệp hànhThượng Hội đồng - Hiệp hành là gì?Hiệp hành - Thời đã tới


Nguồn: Vatican News Tiếng Việt