ỦY BAN THÁNH NHẠC 
Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH
 
1. Định hướng thành lập
Ủy ban Thánh nhạc “góp phần chủ yếu để làm cho nền Thánh nhạc trong các giáo phận tiến triển hòa nhịp với nền mục vụ về Phụng vụ” (Huấn thị Âm nhạc trong Phụng vụ (ANTPV) số 68, x. Hiến chế Phụng vụ (HCPV) số 44-46), theo tinh thần các hướng dẫn của Giáo Hội toàn cầu, cũng như của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 
2. Thời gian thành lập Ủy ban
Trước năm 1975, Ủy ban Thánh nhạc là một trong những Ủy ban ra đời sớm nhất cùng với Ủy ban Phụng Tự. Một mốc thời gian quan trọng là Đại hội Thánh nhạc toàn quốc (miền Nam Việt Nam) được tổ chức tại Sài Gòn, trường Lasan Taberd, năm 1972 đã chính thức ra mắt UBTN.
 
Sau năm 1975, Ủy ban Thánh nhạc ngưng sinh hoạt mãi cho đến năm 1996. Từ khi được thành lập (chính thức năm 1996), qua bốn đời Đức Cha đặc trách, với sự cộng tác của các Phó Ban và các Tổng thư ký, các ủy viên, Ban Thánh nhạc các Giáo phận đã góp phần tích cực cổ vũ, chấn chỉnh và hướng dẫn sinh hoạt Thánh nhạc qua 41 cuộc Đại Hội và Hội Thảo (Thành phần tham dự: Ban thường vụ Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc; Các Trưởng Ban Thánh nhạc của 26 Giáo phận; Các giáo sư đặc trách Thánh nhạc của 8 Chủng viện; Trưởng Ban Thánh nhạc các Hội dòng chính (thông qua Đức Giám mục đặc trách các Hội dòng; các thành viên của Câu lạc bộ những người viết Thánh ca; các giảng viên các lớp đào tạo Thánh nhạc tại Trung tâm Mục vụ; các nhạc sĩ Thánh nhạc đã từng cộng tác với Ban Thánh Nhạc từ trước đến nay; và những người hoạt động Thánh nhạc). 
 
II. QUY CHẾ

1. Mục đích:
      -  Cổ vũ ca hát theo đúng tinh thần phụng vụ
      -  Cổ vũ các vị có trách nhiệm tại các cộng đoàn chọn bài hát và thể hiện cho phù hợp với tinh thần phụng vụ (HCPV số 114).
      -  Cổ vũ các nhạc sĩ sáng tác thêm nhiều bài thánh ca
          +  Phù hợp với các nghi thức phụng vụ (HCPV số 121)
          +  Phù hợp với ngôn ngữ cũng như truyền thống âm nhạc dân tộc (HCPV số 37, 119; ANTPV số 61), hầu tạo điều kiện cho cộng đoàn tham gia tích cực hơn (HCPV số 113, 118).

2. Cơ cấu tổ chức
 
   1/ Đức cha Chủ tịch: do HĐGM bầu chọn, có nhiệm vụ:
      -  Điều hành chung mọi việc và chịu trách nhiệm trước HĐGM
      - Gợi ý cho Ban thường vụ thảo luận về chương trình sinh hoạt cho 3 năm, và cụ thể từng 1 năm và 6 tháng
      - Đúc kết và trình công việc hằng năm cho HĐGM
 
  2/ Cha Thư ký: do Đức cha chủ tịch chọn và đề nghị, có nhiệm vụ:
     -  Cộng tác với Đức cha chủ tịch và thừa lệnh ngài lên chương trình cụ thể các hoạt động thánh nhạc, thời gian thực hiện, soạn thảo văn thư, lưu trữ tài liệu, in ấn các tài liệu thông thường, cách riêng nội san Hương Trầm; 
     -  Thay thế khi Đức cha chủ tịch vắng mặt. 
 
   3/ Ban Thường vụ (khoảng 10 người), gồm các ủy viên văn phòng, kế toán, thủ quỹ, chuyên môn về Phụng vụ, Kinh thánh, hòa âm, văn học, chủ nhiệm nội san Hương Trầm.

3. Hoạt động:
    -  Hướng dẫn việc sáng tác và thể hiện âm nhạc trong phụng vụ bằng cách:
        +  Kiểm duyệt các bài hát mới theo luật Hội Thánh (x. GL khoản 823)
        +  Phổ biến các văn kiện về thánh nhạc và nội san Hương Trầm
        +  Tổ chức các buổi trình tấu thánh ca
        +  Phát hành băng đĩa thánh ca
        +  Điều chỉnh các sai sót trong việc thể hiện thánh ca.
   -  Tạo điều kiện cho việc sáng tác và phổ biến các bài thánh ca; thực hiện tuyển tập thánh ca gồm những bài ca đã có thời gian thử thách.
   -  Huấn luyện ngắn hạn và dài hạn về âm nhạc và thánh nhạc phụng vụ cho mọi đối tượng có nhu cầu bằng cách đỡ đầu, khuyến khích, tổ chức các khóa nhạc tại Trung tâm Mục vụ
 
III. NHÂN SỰ
 
1. Giám mục Chủ tịch: Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, GM Giáo phận Ban Mê Thuột
2. Thư ký: Linh mục Rôcô Nguyễn Duy, Trung tâm Mục vụ TGP SàiGòn-TPHCM
3. Các thành viên
 
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
 
    -  Địa chỉ email văn phòng: rochnguyenduy@yahoo.com
    -  Điện thoại: 0907242678

 
Văn phòng Ủy ban Thánh nhạc
Cập nhật ngày 11/12/2017