UB Giáo dân chúc mừng Năm Mới Nhâm Thìn 2012

17/01/2012

UB Giáo dân chúc mừng Năm Mới Nhâm Thìn 2012""

LỊCH PHỤNG VỤ