Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2018

08/11/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2018

Nội dung

  -  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 32 Thường niên năm B

  -  Chủ đề của Ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 52 (năm 2019) 

  -  Thông báo của Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam

  -  Cải táng Đức cố Giám mục Santos Ubierna Ninh

  -  Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi các tín đồ Ấn giáo nhân lễ Deepavali 2018.

          

LỊCH PHỤNG VỤ