Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2017

12/10/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên: Không mặc y phục lễ cưới.
– Hội nghị thường niên kỳ II-2017 Hội đồng Giám mục Việt Nam
– Giáo phận Thái Bình: Tang lễ Đức cha Phanxixô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình
– Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm một linh mục Việt Nam làm Giám mục phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ.
  

             
Tập tin đính kèm
WHĐ
LỊCH PHỤNG VỤ