Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 45/2017

28/09/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 45/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 45/2017
 

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên: Hối hận nên lại đi.
– Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ nạn nhân bão lụt tại giáo xứ Đông Yên và giáo xứ Quý Hòa
– Giáo hội Bangladesh trợ giúp người tị nạn Rohingya
– Triển lãm của Giáo hội Hàn Quốc tại Vatican.
  

             
Tập tin đính kèm

WHĐ
LỊCH PHỤNG VỤ