Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 02/2018

09/12/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 02/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 02/2018


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Vọng: Người dọn đường.
– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Bangladesh: Gặp Hội đồng Giám mục
– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Myanmar: Thánh lễ Giới trẻ tại Nhà thờ chính tòa Yangon.
    
            
Tập tin đính kèm
WHĐ
LỊCH PHỤNG VỤ