Trực tiếp Thánh lễ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại sân vân động quốc gia Thái Lan

21/11/2019

 

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Trực tiếp Thánh lễ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại sân vân động quốc gia Thái Lan


Vatican News 

LỊCH PHỤNG VỤ