Trực tiếp: Bế mạc Đại hội XIV HĐGMVN - Làm phép TT Mục vụ GP Hải Phòng

04/10/2019


TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Trực tiếp: Bế mạc Đại hội XIV HĐGMVN - Làm phép TT Mục vụ GP Hải Phòng

Chương trình

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019

08g00: Đón tiếp

09g00: Làm phép Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng

09g30: Thánh lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi: Bế mạc Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam - Mừng Bổn mạng Giáo phận Hải Phòng.


Ban truyền thông Giáo phận Hải Phòng

LỊCH PHỤNG VỤ