Trực tiếp Lễ Lá Đức Thánh Cha cử hành tại Vatican

04/04/2020


VIDEO

Trực tiếp Lễ Lá Đức Thánh Cha cử hành tại Vatican

Thánh lễ Chúa Nhật lễ Lá, tưởng niệm Chúa Giêsu vào thánh Giêrusalem sẽ được Đức Thánh cha cử hành vào lúc 11:00 giờ Roma (16h00 giờ Việt Nam) ngày 05-04. Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt.LỊCH PHỤNG VỤ