Trực tiếp Đàng Thánh Giá với Đức Thánh Cha tại thềm đền thờ Thánh Phêrô

10/04/2020


Trực tiếp
Đàng Thánh Giá với Đức Thánh Cha
tại thềm đền thờ Thánh Phêrô

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đi Đàng Thánh Giá tại thềm đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 21 giờ Thứ Sáu ngày 10-04 giờ Roma (tức 02 giờ thứ Bảy ngày 11-04 giờ Việt Nam). Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt.
LỊCH PHỤNG VỤ