Tòa Giám mục Kon Tum: Tâm thư gửi các linh mục

27/05/2022


TÒA GIÁM MỤC KON TUM: TÂM THƯ GỬI CÁC LINH MỤC

Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Nguồn: giaophankontum.com (26.5.2022)

LỊCH PHỤNG VỤ