Tòa Giám mục Hà Tĩnh: Thông báo về thánh lễ chuyển giao sứ vụ

06/04/2021


Tòa Giám mục Hà Tĩnh: 
Thông báo về Thánh lễ Kết thúc sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Khai mạc sứ vụ Giám quản Tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn


Thiệp mời tham dự Thánh lễ Nguồn: giaophanhatinh.org  

LỊCH PHỤNG VỤ