Tòa Giám mục Hà Tĩnh: Thông báo bổ nhiệm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh

26/03/2023


TÒA GIÁM MỤC HÀ TĨNH:
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

 

Nguồn: giaophanhatinh.org (25.3.2023)

LỊCH PHỤNG VỤ