Thư Đức giám mục giáo phận Qui Nhơn gởi cộng đồng dân Chúa nhân dịp Tết Quý Mão

22/01/2023


THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN
GỞI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃONguồn: gpquinhon.org (22.01.2023)

LỊCH PHỤNG VỤ