THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO 2023
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HÓA


Nguồn: giaophanthanhhoa.net (20.01.2023)