Thư chúc mừng giáo phận Hưng Hóa và Tân giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa

17/06/2013

Thư chúc mừng giáo phận Hưng Hóa và Tân giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa""

""

LỊCH PHỤNG VỤ