Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh về Đức Hồng Y George Pell

08/04/2020


 TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh về Đức Hồng Y George Pell

Uông Đại Bằng chuyển ngữ từ press.vatican.va

WHĐ - Trưa thứ Ba (07-04-2020), Phòng báo chí Tòa thánh đã ra thông cáo về Đức Hồng Y George Pell nhân dịp Tòa Án Tối Cao Australia tuyên bố Ngài vô tội. Sau đây là nguyên văn thông cáo:

“Tòa Thánh, luôn tin tưởng vào nền Tư pháp Australia, hoan nghênh quyết định nhất trí của Tòa Án Tối Cao Australia đã tuyên bố Đức Hồng y George Pell vô tội đối với những cáo buộc về tội ấu dâm và đã hủy bỏ án phạt cho ngài.

Đức HY G. Pell hằng tin tưởng vào sự công minh của Tòa Án và luôn bảo vệ sự vô tội của mình và chờ đợi sự thật được sáng tỏ.

Đồng thời, Tòa Thánh khẳng định sự quyết tâm của mình trong việc ngăn ngừa và chống lại mọi hành vi xâm hại xúc phạm trẻ vị thành niên.” 

Truyền thông HĐGMVN

LỊCH PHỤNG VỤ