Thông báo về việc phát hành Bản dịch chính thức Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo

29/01/2010

 Thông báo về việc phát hành Bản dịch chính thức Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo


ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

T H Ô N G  B Á O

V/v đã phát hành Bản dịch chính thức SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Ủy ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN xin thông báo:

Sau một thời gian làm việc hết sức kỹ lưỡng, Ủy ban Giáo lý Đức tin đã hoàn thành bản dịch Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo.

Chúng tôi đã cẩn thận hiệu đính bản dịch, rồi đệ trình, xin Thánh bộ Giáo lý Đức tin xét duyệt và châu phê.

Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Đức Hồng y Levada, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin đã phê chuẩn bản dịch tiếng Việt Sách Giáo Lý này: Ngài đã ký “Imprimi potest”.

Đây là bản dịch chính thức của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN, và là bản dịch tiếng Việt đầu tiên SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO được Thánh bộ Giáo lý Đức tin phê chuẩn.

Bản dịch này vừa được Ủy ban Giáo lý Đức tin xuất bản, và phát hành tại Trung tâm Công giáo, 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Tp.HCM; ĐT: 08. 3829 5736; Fax: 08 3829 5903.

Xin trân trọng thông báo và giới thiệu tác phẩm này với toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa.

Mỹ Tho, ngày 25 tháng 1 năm 2010,

Lễ Thánh Phaolô trở lại

+ PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC

Giám mục Mỹ Tho

Chủ tịch UBGLĐT/HĐGMVN(nguồn: giaophanmytho.net)

LỊCH PHỤNG VỤ