Thông báo về Thánh Lễ đặc biệt tại linh địa Đức Mẹ La Vang

20/04/2020


Thông báo về Thánh Lễ đặc biệt tại linh địa Đức Mẹ La Vang

Truyền thông TGP Huế

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thông báo về Thánh Lễ trực tuyến vào lúc 08g00 ngày Chúa Nhật III Phục Sinh (26.4.2020) tại linh địa Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện cho mọi người trong đại dịch Covid-19.


Nguồn: tonggiaophanhue.org

LỊCH PHỤNG VỤ