Thông báo của Ủy ban Văn hóa / HĐGMVN: Hội thảo về đời sống và sứ vụ của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II

06/04/2011

Thông báo của Ủy ban Văn hóa / HĐGMVN: Hội thảo về đời sống và sứ vụ của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II


Ủy ban Văn hóa Hội đồng Giám mục Việt Nam:

Hội thảo về đời sống và sứ vụ của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II

Chủ đề: VƯỢT QUA NGƯỠNG CỬA THIÊN NIÊN KỶ THỨ III

 


""

""

LỊCH PHỤNG VỤ