Thông báo của Toà Tổng giám mục Huế về tiến trình Phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

24/01/2012

 Thông báo của Toà Tổng giám mục Huế về tiến trình Phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận


Thông báo của Toà Tổng giám mục Huế
về tiến trình Phong Á thánh và Hiển thánh
cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

WHĐ (24.01.2012) – Tiếp theo Thông báo của các Tòa Tổng giám mục TP.HCM, Tòa Giám mục Nha Trang và Tòa Tổng giám mục Hà Nội về tiến trình phong Á thánh và Hiển thánh cho Vị Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Tòa Tổng giám mục Huế đã ra Thông báo đề ngày 22 tháng 1 liên quan đến tiến trình này.

Thông báo cho biết Đức Tổng giám mục Huế đã thành lập một Ban gồm Đức giám mục phụ tá và 4 linh mục khác với nhiệm vụ chuẩn bị đón phái đoàn của Roma đến Việt Nam để gặp gỡ và lắng nghe các chứng nhân nhằm thu thập chứng từ cho tiến trình phong Á thánh và Hiển thánh.

Theo Thông báo, Phái đoàn sẽ hiện diện tại Huế từ ngày 1 đến ngày 3 tháng Tư 2012.

Sau đây là Thông báo của Tòa Tổng giám mục Huế.

 

""


LỊCH PHỤNG VỤ