Thông báo của Tòa Giám mục Hưng Hóa về Đức Tân giám mục Phụ tá Gioan Maria Vũ Tất

30/03/2010

Thông báo của Tòa Giám mục Hưng Hóa về Đức Tân giám mục Phụ tá Gioan Maria Vũ Tất


""

LỊCH PHỤNG VỤ