Thông báo của Tòa giám mục Bắc Ninh

29/03/2013

 Thông báo của Tòa giám mục Bắc Ninh""
LỊCH PHỤNG VỤ