Thầy Cô Tôi - Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

20/11/2019

 

MỤC SUY NIỆM

Thầy Cô Tôi - Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Tác giả: JORATHE NẮNG TÍM

Người đọc: ANNA BÍCH THƯ

Bài hát minh hoạ trong bài: TRƯỜNG LÀNG TÔI

Sáng tác: Ns PHẠM TRỌNG CẦU

Thể hiện: TAM CA ÁO TRẮNG


Nguồn: Hãy ra khơi

LỊCH PHỤNG VỤ