Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê), tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1841

10/07/2018