Trực tiếp Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tổng Giám Mục Phó TGP Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

09/11/2023


THÁNH LỄ NHẬN SỨ VỤ TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TGP HUẾ CỦA ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN

Truyền thông Tổng Giáo phận Huế

Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo phận Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân được cử hành vào lúc 09g00 ngày 10.11.2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.


Nguồn: Kênh YouTube Tong Giao Phan Hue

LỊCH PHỤNG VỤ