Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh 2020 tại TGP Huế

01/01/2020


VIDEO

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh 2020 tại TGP Huế


Nguồn: Tổng Giáo phận Huế

LỊCH PHỤNG VỤ