Thánh lễ bế mạc Đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2020

30/05/2020


THÁNH LỄ BẾ MẠC
ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2020

NĂM THÁNH KỶ NIỆM
135 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI TRÀ KIỆU

Thánh Lễ kính Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Ysave


Nguồn: giaophandanang.org

LỊCH PHỤNG VỤ