Thánh José Diaz Sanjurjo - An, tử đạo ngày 20 tháng 7 năm 1857

19/07/2018