Thánh

ANRÊ TRẦN VĂN TRÔNG

Binh lính (1814 - 1835)

Ngày tử đạo: 28 tháng 11

Mạ đừng lo lắng, con không mắc nợ ai một điều gì cả; mạ an tâm, can đảm theo Chúa, con hứa luôn cầu nguyện cho mạ.

Thánh Anrê Trần Văn Trông sinh năm 1814 trong một gia đình Công giáo ở Kim Long, Phú Xuân (Giáo phận Huế ngày nay). Cha mất sớm, là con trai duy nhất nên cậu Trông sớm thu xếp sách đèn về họ Thợ Đúc dệt tơ cho hoàng gia. Tuy nhiên, vì đồng lương ít ỏi không đủ sống, năm 20 tuổi, cậu Thông nhập ngũ và chuyên lo dệt lụa cho triều đình.

Theo lệnh cấm đạo của vua Minh Mạng, tháng 11 năm 1834, triều đình ra lệnh những binh sĩ Công giáo phải ra trình diện. Không chút e dè, Anrê Trông cùng với 12 đồng đội cùng ở khu Thợ Đúc đến trình quan. Tất cả bị bắt và tống giam tại Trấn Phủ.

Quan yêu cầu các anh phải tuân lệnh vua bỏ đạo và đạp lên Thánh giá. Cả 13 chiến sĩ Công giáo đều cương quyết khước từ. Quan bèn dùng biện pháp tra tấn khiến lần lượt 12 người bỏ cuộc, được tha về và tiếp tục phục vụ triều đình. Tuy nhiên, cậu Trông một lòng trung kiên, chấp nhận cái chết hơn là phản bội Thiên Chúa của mình.

Ngày 28-11-1835, bản án xử trảm được thông báo thi hành tại Chợ An Hòa. Khi hay tin, vị chứng nhân đức tin giữ chay và cầu nguyện. Lúc biết tin, thân mẫu cậu Trông bước theo con mình đến pháp trường. Mẹ con nhìn nhau trong nước mắt chan chứa tin yêu hy vọng. Bà mẹ nói với con: “Này con, trong thời gian tù đày, con có nợ nần của ai sự gì, thì hãy tỏ cho mạ, để mạ thanh thỏa, để con không còn vấn vương sự gì”. Vị anh hùng đức tin anh dũng đáp lời: “Mạ đừng lo lắng, con không mắc nợ ai một điều gì cả; mạ an tâm, can đảm theo Chúa, con hứa luôn cầu nguyện cho mạ”. Nói xong, cậu Trông lạy giã từ thân mẫu và tiến ra pháp trường.

Khi hay tin con bị đem đi xử tử, bà mẹ liền vội vã ra đón con ở đầu chợ, nơi con sắp đi qua. Gặp con, bà chỉ hỏi vắn tắt: “Thời gian ở tù con có nợ nần ai chăng, nếu có thì cho mẹ biết, mẹ sẽ trả hộ”. Nghe con nói không vướng mắc gì với ai, bà tiếp tục đi sát bên con, bình tĩnh thêm lời khích lệ.

Sau khi quân lính thi hành lệnh xử trảm, bà mẹ đến xin quan nhận xác con. Bà can đảm dùng chính vạt áo dài của mình để bao bọc thủ cấp đẫm máu người con yêu quý. Linh hài anh hùng tử đạo Trần Văn Trông được an táng trong lòng Nhà thờ Kim Long.

Người lính Anrê Trần Văn Trông được nâng lên bậc chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ