Tân Tổng thư ký Uỷ ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

15/09/2014

Tân Tổng thư ký Uỷ ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt NamTân Tổng thư ký Uỷ ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

UỶ BAN MỤC VỤ DI DÂN – Ngày 30-08-2014, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hoá, Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ký quyết định số 01/BN-2014 bổ nhiệm linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. làm Tổng thư ký của Ủy ban.

Sau đây là nội dung quyết định bổ nhiệm:


""
LỊCH PHỤNG VỤ