Suy niệm hằng ngày cuộc Khổ nạn của Chúa trong suốt Mùa Chay

09/04/2022

 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA TRONG SUỐT MÙA CHAY

Constance T. Hull

WHĐ (09.4.2022) - Khi dành 40 ngày Mùa Chay để loại bỏ tội lỗi và những điều thuộc về thế gian bên trong chúng ta — bằng một cuộc trở về trọn vẹn với Chúa qua việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí — chúng ta có thể gặt hái rất nhiều lợi ích bằng cách hằng ngày hướng tâm trí và con tim của chúng ta vào cuộc Khổ nạn và Cái Chết của Chúa Giêsu. Trong lịch sử Giáo hội, rất nhiều vị thánh đã dạy rằng việc suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu làm trổ sinh nhiều hoa trái vô song trong đời sống của chúng ta theo cách mà các lòng sùng kính khác không thể làm được.

Đi vào Đường Thánh Giá là để cho Chúa Giêsu tháo bỏ những mối bận tâm thế gian của chúng ta và để lớn lên nơi tình yêu sâu thẳm của Ngài được biểu lộ qua sự hy sinh mà Ngài dành cho chúng ta. Cuộc sống của chúng ta cần hướng tới sự tập trung sâu hơn vào mối tương quan với Đức Kitô chịu đóng đinh. Thánh Faustina nói: “Khi suy gẫm về cuộc Khổ nạn  của Chúa Giêsu, tôi am hiểu tỏ tường về nhiều điều mà trước đây tôi không thể hiểu được”. Trái tim chúng ta được mở ra với trái tim Ngài, đó là điều cần thiết vì trái tim của chúng ta bị chai cứng bởi tội lỗi của mình và của người khác. Suy niệm về cuộc Khổ nạn của Chúa cho chúng ta thêm những hiểu biết thiêng liêng trong cuộc sống mà không một sự kiện nào khác trong lịch sử cứu độ có thể mang lại được.

Chúa chúng ta cũng nói với Thánh Faustina rằng việc suy niệm về cuộc Khổ nạn của Ngài làm đẹp lòng Ngài rất nhiều: “Con làm vui lòng Ta nhất là khi con suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Ta.” Một tâm hồn khao khát yêu mến Chúa Giêsu luôn muốn làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự. Ngài đã nói với nhiều vị thánh rằng Ngài ước mong chúng ta bước vào cuộc Khổ nạn để kết hiệp sâu sắc hơn với Ngài và để linh hồn chúng ta được thanh tẩy ngõ hầu đạt được tình yêu bao la dành cho Ngài.

Mùa Chay là thời gian tuyệt vời để bắt đầu bồi dưỡng sức mạnh tinh thần vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Có nhiều cách để suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa. Các chặng đàng Thánh Giá là chọn lựa tối ưu nhất trong suốt Mùa Chay vì nó có sẵn sàng ở hầu hết các giáo xứ, nhưng nếu chúng ta muốn đi vào sâu bên trong Mầu nhiệm Thánh Giá, chúng ta nên nỗ lực suy niệm  hằng ngày về cuộc Khổ Nạn, không chỉ vào các ngày Thứ Sáu. Điều này có thể được thực hiện qua việc đi chặng đàng Thánh Giá, suy gẫm các bài tường thuật về cuộc Thương khó trong Kinh Thánh, lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, đọc Năm sự thương trong Kinh Mân Côi, ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ, đọc Kinh Cầu Máu Châu Báu, và làm các việc sùng kính khác.

Đi Chặng đàng Thánh giá

Có nhiều hình thức suy niệm chặng đàng Thánh giá, bao gồm các chặng đàng Thánh giá của Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Anphongsô Ligouri, Thánh Faustina, và những vị khác có thể tìm thấy trên internet. Những bài suy niệm đàng Thánh giá giúp chúng ta suy gẫm về nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc Thương khó và Cái Chết của Chúa Giêsu. Chúng tạo cơ hội để nhìn thấy chính chúng ta trong những con người khác nhau trên Đàng Thánh giá đồng thời tăng trưởng nhận thức sâu sắc hơn về tình yêu sâu thẳm của Ngài dành cho chúng ta. Nhiều vị thánh và các đấng đáng kính đã cầu nguyện cùng các chặng đàng Thánh giá hằng ngày trong suốt cuộc đời của họ và nhận được muôn ngàn hồng ân và sự tăng trưởng trong sự thánh thiện qua việc thực hành đạo đức này. Một trong số đó là Chân phước Marimon, Viện phụ. Ngài đã viết:

“Sau việc cử hành phụng vụ và các Bí tích, tôi tin chắc rằng không có thực hành nào hiệu quả hơn cho tâm hồn chúng ta bằng việc Đi Đàng Thánh giá được thực hiện với lòng sùng kính. Hiệu quả siêu nhiên của nó rất hiệu nghiệm. Cuộc Khổ nạn là điều “vô cùng thiêng thánh” trong số các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, là công trình vĩ đại của Vị Thượng Tế Tối Cao của chúng ta; và trên tất cả chính là ở những nhân đức sáng ngời của Ngài, và khi chúng ta chiêm ngắm Ngài trong những đau khổ của Ngài, theo mức độ đức tin, Ngài ban cho chúng ta ân sủng để thực hành các nhân đức mà Ngài đã biểu lộ trong những giờ thánh này. Tại mỗi chặng đàng, Đấng Cứu Độ tỏ lộ chính Ngài cho chúng ta trong ba đặc tính: Ngài là Đấng Trung Gian cứu độ chúng ta bằng chính công trạng của Ngài; Ngài là Mẫu gương hoàn hảo của những nhân đức cao cả; và Ngài là căn nguyên cứu độ hiệu nghiệm cho chúng ta. Thật vậy, thông qua quyền năng thần linh tối thượng, Ngài có thể làm  phát sinh trong tâm hồn chúng ta những nhân đức mà Ngài nêu gương cho chúng ta.”

(Chân phước Viện phụ Marmion, Chúa Kitô trong các mầu nhiệm, tr.266)

Lần Chuỗi Bảy Sự Thương Khó của Đức Maria

Một lòng sùng kính đang ngày càng phổ biến là Chuỗi Bảy sự thương khó của Đức Maria. Lòng sùng kính này suy niệm về Bảy nỗi đau của Đức Mẹ, là một phần trong đặc sủng của Dòng Tôi Tớ Đức Maria mà lễ mừng kính được cử hành vào ngày 17 tháng 2. Bảy sự thương khó của Đức Maria là:

1. Lời tiên tri của ông Simêon (Lc 2, 34-35)

2. Cuộc chạy trốn sang Ai Cập (Mt 2, 13-21)

3. Lạc mất Chúa Giêsu trong ba ngày (Lc 2, 41-50)

4.Chúa Giêsu vác Thánh giá (Ga 19,17)

5. Sự đóng đinh của Chúa Giêsu (Ga 19, 18-30)

6. Chúa Giê-su được tháo xuống từ cây Thập giá (Ga 19, 39-40)

7. Chúa Giê-su được mai táng trong mồ (Ga 19, 39-42)

Không có ai thích hợp để hàng ngày đi trên Con Đường Thánh Giá với chúng ta hơn là Đức Mẹ, người đã đi bên cạnh Con của Mẹ trong ngày bi thương đó. Trái tim Mẹ đã bị đâm thâu liên tục trong suốt cuộc đời khi Mẹ phó thác mọi sự cho Thiên Chúa và tin tưởng vào chương trình của Ngài để cứu độ chúng ta.

Lòng sùng kính đặc biệt này cũng bao gồm những nỗi buồn đau trong những ngày đầu đời của Chúa Giêsu trên trần gian. Việc suy niệm bảy sự thương khó nhắc nhở chúng ta về cách mà Thập giá bao phủ trong cuộc đời ngay từ lúc đầu. Đức Mẹ đã sống cuộc đời mình trong sự bao phủ của Thánh giá cho đến khi Mẹ đứng dưới chân Thánh giá để kết hợp với Chúa Con khi Người bị đóng đinh. Qua chuỗi ngắm này, xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta biết chịu đâm thâu bởi những nỗi thống khổ của cuộc Khổ nạn và sự Chết của Chúa Giêsu để chúng ta càng ngày càng biết tìm cách từ bỏ chính mình.

Đọc Kinh Cầu Máu Châu Báu

Khi chúng ta tìm cách lớn lên trong tình yêu thương của Thiên Chúa và để cuộc sống của chúng ta ngày càng giống với Ngài hơn, chúng ta sẽ bị kẻ thù tấn công. Hắn sẽ tấn công chúng ta bằng những cám dỗ để khiến chúng ta không thể đào sâu việc cầu nguyện, ăn chay, sám hối và bố thí. Để chuẩn bị trước cuộc tấn công dữ dội này, chúng ta cần tìm kiếm những vũ khí tinh thần để tùy nghi sử dụng. Bên cạnh các ứng dụng điện thoại và trang web có sẵn các lời cầu nguyện chiến đấu tâm linh mà giáo dân có thể sử dụng, nhiều nhà trừ tà đã tuyên bố rằng Máu Châu Báu của Chúa Giêsu là một vũ khí đặc biệt hiệu quả. Tất nhiên, điều này có ý nghĩa đặc biệt nhất là mỗi khi chúng ta Rước Lễ, nhưng việc suy niệm về Máu Châu Báu của Chúa Giêsu là một hình thức chiến đấu thiêng liêng với lợi ích là làm gia tăng  lòng yêu mến để đào sâu hơn vào cuộc Khổ nạn của Ngài.

Kinh Cầu Máu Châu Báu hướng sự chú ý của chúng ta đến Bửu Huyết mà Chúa Giêsu đã đổ ra cho chúng ta trong suốt cuộc đời của Ngài với sự nhấn mạnh nhiều đến cuộc Khổ nạn của Ngài. Bằng cách cầu nguyện chậm rãi theo kinh này, chúng ta có thể đi vào Con đường Thánh giá đồng thời nài xin Đức Kitô loại bỏ mọi cám dỗ đến với chúng ta trong suốt Mùa Chay và các tháng còn lại trong năm. Chúng ta có thể đặt chính mình và gia đình dưới lớp áo bảo vệ là Máu Châu Báu của Ngài.

Có nhiều lựa chọn để nỗ lực phối hợp để suy niệm về cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu mỗi ngày trong Mùa Chay. Một số người mất nhiều thời gian hơn những người khác, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng những cách sùng kính khác nhau mỗi ngày tùy thuộc vào lịch trình của chúng ta ngày hôm đó. Có thể không đi được đầy đủ các chặng đàng Thánh giá, nhưng Kinh Cầu Máu Châu Báu có thể được đọc trong thời gian giữa các công việc. Chúng ta có thể muốn đọc qua các trình thuật cuộc Khổ nạn khác nhau trong Kinh Thánh khi thức dậy sớm vài phút như một việc hy sinh. Có những lựa chọn tuyệt vời trên YouTube để suy gẫm về Mầu Nhiệm Thương của Kinh Mân Côi hoặc ngắm Bảy sự Thương khó Đức Mẹ mà chúng ta có thể vừa nghe vừa làm việc.

Không phải ngày nào cũng giống nhau. Chúng ta sẽ có một số ngày để suy niệm sâu hơn và những ngày khác thì lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót hoặc Chuỗi Mân Côi trực tuyến trên Youtube là tất cả những thứ có thể phù hợp với chúng ta. Điểm mấu chốt là không nên tạo áp lực cho bản thân để rồi phải thất bại khi chúng ta không thể dành nhiều thời gian như chúng ta muốn để suy niệm trong một ngày nhất định. Điểm chính là nâng tâm trí và tấm lòng của chúng ta lên Chúa Kitô trong cuộc Khổ nạn của Ngài mỗi ngày cho dù chúng ta chỉ có bảy phút để lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa hay một giờ suy niệm. Chúng ta có thể sử dụng nhiều cách sùng kính trong suốt Mùa Chay và cả những tháng ngày còn lại trong năm, chúng sẽ giúp chúng ta bước đi trên Con đường Thánh giá cao cả với Chúa Giêsu, để chúng ta có thể chịu đâm thâu với Ngài trong tình yêu và trưởng thành hơn trong sự thánh thiện.

Văn Quyết
Chuyển ngữ từ: catholicexchange.com (03.3.2022)

LỊCH PHỤNG VỤ