SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

WHĐ (26.4.2023)   Từ năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã chỉ định Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành   làm “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi”. Hằng năm đều có sứ điệp của Đức Thánh Cha  cho ngày này.

Các sứ điệp của Đức  Thánh Cha  nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi:

Đức Phanxicô:

Năm 2024 -  Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình

Năm 2023 - Ơn gọi: Ân sủng và Sứ vụ

Năm 2022  - Được kêu gọi để xây dựng gia đình nhân loại

N ăm 2021 - Thánh Giuse: Ước mơ của ơn gọi

N ăm 2020 -  Các từ khóa của ơn gọi

N ăm 2019 - Hãy can đảm mạo hiểm vì Lời Hứa của Chúa

N ăm 2018 - Lắng nghe, phân định, sống lời Chúa kêu gọi

N ăm 2017 - Ðược Chúa Thánh Thần thúc đẩy thi hành sứ mạng truyền giáo

Năm 2016 - Giáo hội là Mẹ của các ơn gọi

Năm 2015 - Xuất hành, kinh nghiệm nền tảng của ơn gọi

Năm 2014 - Các ơn gọi, chứng tá cho chân lý

Đức Bênêđictô XVI:

Năm 2013 - Ơn gọi, dấu chỉ hy vọng đặt nền tảng trên đức tin

Năm 2012 - Các ơn gọi, ân huệ của Tình Yêu của Thiên Chúa

Năm 2011 - Đề cử các ơn gọi nơi Giáo Hội địa phương

Năm 2010 - Đời sống chứng tá khơi dậy các ơn gọi

Năm 2009 -  Tin vào sáng kiến của Thiên Chúa, con người đáp trả

Năm 2008 - Ơn gọi phục vụ Giáo Hội truyền giáo

Năm 2007 - Ơn Gọi là để phục vụ Giáo hội hiệp thông

Năm 2006 - Ơn gọi trong mầu nhiệm của Giáo hội

Đức Gioan Phaolô II:

Năm 2005 - Ðược mời gọi ra khơi

Năm 2004 - Anh em hãy cầu nguyện

Năm 2003 - Đề xướng cho giới trẻ lý tưởng phục vụ

(Cập nhật đến ngày 20.03.2024)