Quyết định thành lập Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt

05/05/2018

Quyết định thành lập Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt

QUYẾT ĐỊNH

WHĐ (05.05.2018) - Tin vui cho Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Đà Lạt nói riêng: Ngày 3-5-2018, Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN đã ký Quyết định thành lập Cơ sở II Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt.


Địa chỉ: 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Sau đây là toàn văn bản Quyết định: 

LỊCH PHỤNG VỤ