PowerPoint Tài liệu học hỏi về Thượng hội đồng giám mục thường lệ lần XVI

18/01/2022


TÀI LIỆU HỌC HỎI VỀ
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THƯỜNG LỆ LẦN XVI
2021-2023

Linh mục Giuse Trần Ngọc Tín


Tải về tại đây!

Nguồn: giaophankontum.com (18.01.2022)

LỊCH PHỤNG VỤ