Phương pháp giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại trẻ em

23/11/2022


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Giuse Vương Nguyễn Toàn Thiện

WGPSG (23.11.2022) - Chuyên mục "Tâm Lý & Đời Sống" kính gởi đến quý vị chủ đề Phương pháp giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại trẻ em qua chia sẻ của Chuyên gia Tâm lý Giuse Vương Nguyễn Toàn Thiện - Đơn vị Tâm lý - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP.HCM - Phòng Tham vấn Mục vụ - Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.


Nguồn: tgpsaigon.net

LỊCH PHỤNG VỤ