Phóng sự Giáo dân Việt Nam tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại SVĐ Thái Lan

22/11/2019


VIDEO HĐGMVN

Phóng sự: Giáo dân Việt Nam tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại SVĐ Thái Lan lúc 18h00 ngày 21/11/2019

Media HĐGMVN

LỊCH PHỤNG VỤ