Phiên bản mới của trang Web HĐGMVN

22/04/2009

Phiên bản mới của trang Web HĐGMVN

-----------------------------------------------------------------------------


T H Ô N G   B Á O

Trang Web Hội đồng Giám mục Việt Nam phiên bản mới

http://hdgmvietnam.org

đang được cập nhật.

Quý độc giả cần tham khảo các tin, bài cũ

xin vui lòng vào:

http://v3.hdgmvietnam.org

Xin chân thành cảm ơn.


------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ