Lời xin lỗi

04/11/2010

Lời xin lỗi


Lời xin lỗi

Trong khoảng thời gian từ sáng 3-11-2010 đến gẩn 9g sáng ngày 4-11-2010,

Trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) đã không thể truy cập được.

Đây là trở ngại kỹ thuật không mong muốn.

Bộ phận kỹ thuật đã khắc phục tình trạng này và hiện nay đã có thể vào trang WHĐ bình thường.

Chúng tôi chân thành xin lỗi quý độc giả và mong được thông cảm.

 

Ban Phụ trách WHĐ


LỊCH PHỤNG VỤ