Lời chúc Giáng Sinh của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN

21/12/2009

Lời chúc Giáng Sinh của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN""
LỊCH PHỤNG VỤ