Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Mục vụ – Nhà Chung Giáo phận Vinh

05/06/2021


LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM MỤC VỤ – NHÀ CHUNG GIÁO PHẬN VINH

Pet. Lê Hồ

GPVO (3.6.2021) – Vào lúc 6g30’ ngày 03/06/2021, Đức Giám mục Giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long đã chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá góc xây dựng Trung tâm Mục vụ (TTMV) – Nhà Chung của Giáo phận.


Cùng tham dự nghi thức có cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý cha giáo Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê và Tiền Chủng viện Xã Đoài, quý cha trong Ban Xây dựng Giáo phận, quý cha Tòa Giám mục, cha quản xứ và cha phó giáo xứ Chính tòa Xã Đoài, quý nữ tu đại diện dòng Mến Thánh Giá Vinh và Hiệp hội Thừa sai Bác ái Vinh, quý vị trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ Chính tòa cũng như quý cộng đoàn trong và ngoài giáo phận đang hiệp thông theo dõi qua các kênh trực tuyến mạng xã hội.

TTVM Giáo phận là một cơ sở không thể thiếu cho các sinh hoạt cấp giáo phận, giáo hạt và liên giáo hạt, từ việc tĩnh tâm, hội thảo, học tập dành cho hàng linh mục, tu sĩ, các ban ngành giáo phận, các hội đoàn, các giới, đến việc đón tiếp các nhóm, đoàn từ các nơi về tham quan hay hành hương dừng tại đây. Gọi là “Trung Tâm” để nói lên tính chất quy tụ, tập trung về nơi đây; hoặc gọi là “Nhà Chung” ngụ ý đây là nhà của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.


Bên cạnh việc sử dụng cho các sinh hoạt của giáo phận, TTMV có thể phục vụ sinh hoạt của các tổ chức ở tầm mức rộng lớn hơn, như Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) hoặc các Ủy ban trực thuộc HĐGMVN hay Giáo tỉnh, v.v… Dự kiến công trình TTMV sẽ hoàn thành vào tháng 10/2022.


Đức cha Anphong bày tỏ rằng vì là ngôi Nhà Chung của giáo phận, nên ngài đã gửi thư kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong ngoài giáo phận quảng đại góp tay xây dựng để TTMV được sớm hoàn thành như dự kiến.

Đức cha nhắn nhủ thêm: “Chúng ta tin đây là công trình của Chúa thì Chúa sẽ giúp chúng ta: ‘Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công’ (Tv 127,1). Vậy chúng ta hãy phó dâng cho Chúa công trình này ngay từ lúc khởi đầu hôm nay, xin Người chúc phúc, che chở, ban bình an cho đến lúc hoàn thành, như lời kinh Sáng soi chúng ta thường đọc: ‘Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.”

Nguồn: gpvinh.com  

LỊCH PHỤNG VỤ