Không khí đón tiếp Đức Thánh Cha tại Phủ Doãn Tông Toà Ulaanbaatar

01/09/2023


KHÔNG KHÍ ĐÓN TIẾP ĐỨC THÁNH CHA TẠI PHỦ DOÃN TÔNG TOÀ ULAANBAATAR

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (01.09.2023) – Không khí đón tiếp Đức Thánh Cha tại Phủ Doãn Tông Toà Ulaanbaatar lúc 11 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 01.09.2023.

LỊCH PHỤNG VỤ